ניהול סיכונים בפרויקטי בנייה ותשתיות

מוזמנים להגיע לקבל ידע, כלים מתקדמים ומיומנויות מתקדמות לזיהוי, ניתוח והערכת סיכונים בפרויקטי בינוי ותשתית

הסטטיסטיקה בארץ ובעולם מראה כי כמעט כל פרויקט מורכב וכל שכן מגה פרויקט, איננו עומד בלוחות הזמנים וחורג מהתקציב המקורי. הספרות המחקרית* מצביעה על חריגה בתקציב בכ-90% ממגה פרויקטים. בהערכה גסה, על פי ממצאי מחקרים** בתחום, החריגה הממוצעת בתקציב פרויקטי מבנים היא לפחות 15% ובפרויקטי תשתיות החריגה גבוהה אף יותר. ניתן וצריך לצמצם את החומרה וההסתברות של חלק מן הסיכונים.

תפקידם של מקבלי ההחלטות הוא לנהל את הסיכונים מתוך הבנה שאי אפשר להגיע למצב של "אפס סיכון".

קורס ייחודי , בשיתוף קהילת CIVILENG, מיועד לסייע למשתתפים בגיבוש דרכי פעולה והתמודדות עם סיכונים בתחומי התשתיות והבינוי.

 

קהל יעד

מנהלי פרויקטים, מתכננים, מנהלים בכירים במגזר הממשלתי ובחברות תשתיות ובינוי לאומיות ועירוניות, סמנכ"לים, מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות פיתוח תשתיות ובינוי, מהנדסי עיר, מנהלי יחידות רכש ומנהלי פרויקטים בתחומי בינוי ותשתיות ברשויות מקומיות, חברות כלכליות, נציגי ועדות מקומיות לתכנון ובנייה, גורמי תכנון וביצוע ברשויות ועוד.

מטרות

היכרות עם תהליך ניהול סיכונים – כולל היכרות עם מודלים לזיהוי ניתוח והערכת סיכונים תוך התמקדות בנושא התשתיות והבינוי.

  • הרחבת הידע והתמקצעות בניהול סיכונים בתחום התשתיות והבינוי

  • יצירת פלטפורמה לנטוורקינג, ללמידת עמיתים ולהחלפה ולשיתוף ידע

  • קבלת ארגז כלים לניהול סיכונים בפרויקט תשתיות ובינוי:

    • זיהוי ואיתור סיכונים בפרויקטי תשתיות ובינוי, לאורך כל שלבי הפרויקט, תוך אבחנה בין סוגי הפרויקטים השונים.

    • ניתוח הסיכונים ויישום המודלים השונים והתמקצעות בתחום.

    • ניתוח תהליכי קבלת החלטות אסטרטגיות ובחירת חלופות נכונות להשגת יעדים.

* מחקר שבוצע באוניברסיטת Aalborg בדנמרק
** מתוך "גורמים שורשיים לחריגות בתקציב של פרוייקטי בנייה" , המכון הלאומי לחקר הבנייה
to top
גלילה למעלה דילוג לתוכן